Navigation

result

yana-2

1. Yana Bilyk

Toronto | Ontario

nastyaM_2small

2. Anastasiia Myronenko

Toronto | Ontario

Maria S_final

3. Mariia Soldatenko

Toronto | Ontario

nastyaH_official

4. Anastasiya Hrynyak

Toronto | Ontario

Ivanka Babiak_Final_2

5. Ivanka Babiak

Winnipeg | Manitoba

dana-2

6. Bogdana Kulia

Toronto | Ontario

olya_official

7. Olya Tanczak

Toronto | Ontario

val_Official

8. Valentyna Butenko

Toronto | Ontario

elena_official

9. Olena Ozhykhovska

Toronto | Ontario

Iryna Zhytariuk_Final

10. Iryna Zhytaryuk

Saskatoon | Saskatchewan

OLYA K - Final

11. Olga Kolesnikova

Edmonton | Alberta

alina_Official

12. Alina Totska

Toronto | Ontario

Anna M_final

14. Anna Movchaniuk

Toronto | Ontario

Anna M_final

15. Olivia Semenick

Ottawa | Ontario

Anna M_final

16. Khrystyna Lazar

Winnipeg | Manitoba